Strona główna wicej

Znajdz wiadomosci na wybrany temat:
Slowa kluczowe:

Tag: wicej
Coraz wi?cej sprzedanych GPU

2008-02-04 00:27:00| Gery.pl

Agencja JPR (Jon Peddie Research) poda?a informacje na temat liczby sprzedanych uk?adów graficznych w czwartym kwartale 2007 roku w podziale na wszystkich producentów. Z puli 106 milionów GPU najwi?ksz? cz??? dostarczy? Intel, który posiada 41.1% rynku, na kolejnym miejscu plasuje si? NVIDIA z wynikiem 31.8%, a dalej AMD z wynikiem 22.8%. W zestawieniu znajduj? si? równie? VIA/S3, SiS oraz Matrox. Ogólnie sprzeda? zwi?kszy?a si? o 27% wzgl?dem analogicznego okresu w 2006 roku. Je?li podzielimy rynek na kategorie uk?adów dla komputerów stacjonarnych, to nieznacznie prowadzi Intel z wynikiem 37.7%, a tu? za nim jest NVIDIA z 37.1% rynku. AMD posiada tylko 19% z blisko 67 milionów sprzedanych uk?adów desktopowych. W kategorii komputerów przeno?nych prowadzenie Intela jest niepodwa?alne z wynikiem 47%, 29% nale?y do AMD, a niespe?na 23% do NVIDIA. Co najciekawsze, wed?ug Digitimes, ju? w drugim kwartale 2008 roku AMD ma szanse zosta? liderem w przypadku komputerów przeno?nych przekraczaj?c próg 50% dzi?ki kontraktom z takimi producentami jak HP i Dell.

Tagi: coraz gpu sprzedanych wicej

 
Coraz wi?cej sprzedanych GPU

2008-02-04 00:27:00| Gery.pl

Agencja JPR (Jon Peddie Research) poda?a informacje na temat liczby sprzedanych uk?adów graficznych w czwartym kwartale 2007 roku w podziale na wszystkich producentów. Z puli 106 milionów GPU najwi?ksz? cz??? dostarczy? Intel, który posiada 41.1% rynku, na kolejnym miejscu plasuje si? NVIDIA z wynikiem 31.8%, a dalej AMD z wynikiem 22.8%. W zestawieniu znajduj? si? równie? VIA/S3, SiS oraz Matrox. Ogólnie sprzeda? zwi?kszy?a si? o 27% wzgl?dem analogicznego okresu w 2006 roku. Je?li podzielimy rynek na kategorie uk?adów dla komputerów stacjonarnych, to nieznacznie prowadzi Intel z wynikiem 37.7%, a tu? za nim jest NVIDIA z 37.1% rynku. AMD posiada tylko 19% z blisko 67 milionów sprzedanych uk?adów desktopowych. W kategorii komputerów przeno?nych prowadzenie Intela jest niepodwa?alne z wynikiem 47%, 29% nale?y do AMD, a niespe?na 23% do NVIDIA. Co najciekawsze, wed?ug Digitimes, ju? w drugim kwartale 2008 roku AMD ma szanse zosta? liderem w przypadku komputerów przeno?nych przekraczaj?c próg 50% dzi?ki kontraktom z takimi producentami jak HP i Dell.

Tagi: coraz gpu sprzedanych wicej

 
Coraz wi?cej sprzedanych GPU

2008-02-04 00:27:00| Gery.pl

Agencja JPR (Jon Peddie Research) poda?a informacje na temat liczby sprzedanych uk?adów graficznych w czwartym kwartale 2007 roku w podziale na wszystkich producentów. Z puli 106 milionów GPU najwi?ksz? cz??? dostarczy? Intel, który posiada 41.1% rynku, na kolejnym miejscu plasuje si? NVIDIA z wynikiem 31.8%, a dalej AMD z wynikiem 22.8%. W zestawieniu znajduj? si? równie? VIA/S3, SiS oraz Matrox. Ogólnie sprzeda? zwi?kszy?a si? o 27% wzgl?dem analogicznego okresu w 2006 roku. Je?li podzielimy rynek na kategorie uk?adów dla komputerów stacjonarnych, to nieznacznie prowadzi Intel z wynikiem 37.7%, a tu? za nim jest NVIDIA z 37.1% rynku. AMD posiada tylko 19% z blisko 67 milionów sprzedanych uk?adów desktopowych. W kategorii komputerów przeno?nych prowadzenie Intela jest niepodwa?alne z wynikiem 47%, 29% nale?y do AMD, a niespe?na 23% do NVIDIA. Co najciekawsze, wed?ug Digitimes, ju? w drugim kwartale 2008 roku AMD ma szanse zosta? liderem w przypadku komputerów przeno?nych przekraczaj?c próg 50% dzi?ki kontraktom z takimi producentami jak HP i Dell.

Tagi: coraz gpu sprzedanych wicej

 
Coraz wi?cej sprzedanych GPU

2008-02-04 00:27:00| Gery.pl

Agencja JPR (Jon Peddie Research) poda?a informacje na temat liczby sprzedanych uk?adów graficznych w czwartym kwartale 2007 roku w podziale na wszystkich producentów. Z puli 106 milionów GPU najwi?ksz? cz??? dostarczy? Intel, który posiada 41.1% rynku, na kolejnym miejscu plasuje si? NVIDIA z wynikiem 31.8%, a dalej AMD z wynikiem 22.8%. W zestawieniu znajduj? si? równie? VIA/S3, SiS oraz Matrox. Ogólnie sprzeda? zwi?kszy?a si? o 27% wzgl?dem analogicznego okresu w 2006 roku. Je?li podzielimy rynek na kategorie uk?adów dla komputerów stacjonarnych, to nieznacznie prowadzi Intel z wynikiem 37.7%, a tu? za nim jest NVIDIA z 37.1% rynku. AMD posiada tylko 19% z blisko 67 milionów sprzedanych uk?adów desktopowych. W kategorii komputerów przeno?nych prowadzenie Intela jest niepodwa?alne z wynikiem 47%, 29% nale?y do AMD, a niespe?na 23% do NVIDIA. Co najciekawsze, wed?ug Digitimes, ju? w drugim kwartale 2008 roku AMD ma szanse zosta? liderem w przypadku komputerów przeno?nych przekraczaj?c próg 50% dzi?ki kontraktom z takimi producentami jak HP i Dell.

Tagi: coraz gpu sprzedanych wicej

 
Coraz wi?cej sprzedanych GPU

2008-02-04 00:27:00| Gery.pl

Agencja JPR (Jon Peddie Research) poda?a informacje na temat liczby sprzedanych uk?adów graficznych w czwartym kwartale 2007 roku w podziale na wszystkich producentów. Z puli 106 milionów GPU najwi?ksz? cz??? dostarczy? Intel, który posiada 41.1% rynku, na kolejnym miejscu plasuje si? NVIDIA z wynikiem 31.8%, a dalej AMD z wynikiem 22.8%. W zestawieniu znajduj? si? równie? VIA/S3, SiS oraz Matrox. Ogólnie sprzeda? zwi?kszy?a si? o 27% wzgl?dem analogicznego okresu w 2006 roku. Je?li podzielimy rynek na kategorie uk?adów dla komputerów stacjonarnych, to nieznacznie prowadzi Intel z wynikiem 37.7%, a tu? za nim jest NVIDIA z 37.1% rynku. AMD posiada tylko 19% z blisko 67 milionów sprzedanych uk?adów desktopowych. W kategorii komputerów przeno?nych prowadzenie Intela jest niepodwa?alne z wynikiem 47%, 29% nale?y do AMD, a niespe?na 23% do NVIDIA. Co najciekawsze, wed?ug Digitimes, ju? w drugim kwartale 2008 roku AMD ma szanse zosta? liderem w przypadku komputerów przeno?nych przekraczaj?c próg 50% dzi?ki kontraktom z takimi producentami jak HP i Dell.

Tagi: coraz gpu sprzedanych wicej

 

Strony : [1] [2] [3] [4] [5] [6] następna »